tirsdag, februar 05, 2008

Acem-meditation

Acem-meditation er en norsk afspændings­teknik beregnet til brug i en almindelig hver­dag. Teknikken er let at lære. Alle voksne kan lære den og folk i alle aldre og erhvervs­grupper har udbytte af den. Acem bygger på den ind­sigt og menneske­kundskab som er vokset frem i Vestens psyko­logi siden midten af 1960'erne. Den inde­holder hverken religion, guru­dyrkelse eller mystik, men er en mental teknik til dyb afslap­ning og et redskab til personlig udvikling:

Ingen kommentarer: