onsdag, februar 27, 2008

Encyclopedia of Life

Encyclopedia of Life, som henad vejen håber på at beskrive alt man ved om de små 2 millioner arter man kender på Jorden, er åbnet i dag med de første 30.000 artikler.

lørdag, februar 16, 2008

DanWatch

DanWatch er en dybdeborende journalistisk vagthund, der sætter nye dagsordner ved at dokumentere konsekvenserne af danske virksomheders investeringer, indkøb, handel og produktion i udlandet. Det er organisationens primære formål at sætte fokus på udnyttelse af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet, herunder udviklingslande, bric-landene og øvrige lande, der huser danske arbejdspladser, investeringer, produktion og handel.

tirsdag, februar 05, 2008

Acem-meditation

Acem-meditation er en norsk afspændings­teknik beregnet til brug i en almindelig hver­dag. Teknikken er let at lære. Alle voksne kan lære den og folk i alle aldre og erhvervs­grupper har udbytte af den. Acem bygger på den ind­sigt og menneske­kundskab som er vokset frem i Vestens psyko­logi siden midten af 1960'erne. Den inde­holder hverken religion, guru­dyrkelse eller mystik, men er en mental teknik til dyb afslap­ning og et redskab til personlig udvikling: